Łańcuch oddechowy, zwany również łańcuchem transportu elektronów, to zespół związków chemicznych uszeregowanych według wzrastających potencjałów oksyredukcyjnych. Innymi słowy, stanowi on zespół reakcji enzymatycznych zachodzących na wewnętrznej błonie mitochondrium.

 

Funkcje łańcucha oddechowego

Łańcuch oddechowy pełni ważne funkcje, ponieważ umożliwia transport elektronów i fosforylację oksydacyjną, w efekcie czego uzyskuje się NADH i FADH2. Uwolniona energia w postaci ATP jest zatrzymywana, po czym może zostać wykorzystana.

Na czym polega łańcuch oddechowy?

Cały łańcuch oddechowy można przedstawić w skrócie następująco:

  • transport elektronów z NADH do atomów tlenu przez łańcuch transportu elektronów;
  • przenoszenie elektronów do dehydrogenazy NADH przez NADH (dehydrogenaza to duży kompleks białkowy zawierający m.in. dwa typy centrów żelazowo-siarkowych;
  • przenoszenie elektronów z dehydrogenazy NADH do ubichinonu (forma koenzymu Q10);
  • przekształcenie ubichinonu w ubichinol;
  • przechodzenie końcowych związków do kompleksu III cytochromów bc1, a następnie do cytochromu c i oksydazy cytochromowej.

Ostatecznie oksydaza cytochromowa przenosi 4 elektrony do tlenu cząsteczkowego, czemu towarzyszy utworzenie 2 cząsteczek wody. Uwolniona wskutek tego energia i atomy wodoru uczestniczą w reakcjach organizmu.

Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Hames B., Hooper N., Biochemia – krótkie wykłady, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
  2. Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznej, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 2016.